Adresa:

Doručovacia adresa (ak je iná ako fakturačná):