VAZ 1 mincový automat pre výdaj žetónov

VAZ 1 je automat na vydávanie žetónov. Po vhodení požadovanej čiastky automat vydá zodpovedajúci počet žetónov. Prevádzkovateľ môže na automate nastaviť kurz medzi korunou a € a cenu za žetón. VAZ 1 je konštrukčne riešený pre osadenie do obvodovej steny. Automat je z čelnej strany chránený nerezovým plechom hr. 3 mm, ktorý nie je otvárateľný. Prístup do automatu a k zásobníku na prijaté mince je možný po odomknutí dvierok v zadnej stene.
Automat je vhodný do prevádzok, v ktorých je používaných viac žetónových automatov a nie je nepretržitá prevádzka recepcie, na ktorej by bolo možné žetóny zakúpiť. Po vhodení mincí je na displeji zobrazená hodnota vhodených mincí a automat začne vydávať žetóny. Pri vydaní každého žetónu je na displeji zmenšený kredit o nastavenú cenu žetónu. Ak je kredit menší než cena žetónu, vydávanie žetónov skončí. Druhý displej ukazuje zostávajúci počet žetónov v zásobníku. Ak je zásobník prázdny, automat neprijíma mince.

Kódp výrobku Názov výrobku Cena bez DPH Cena s DPH
VAZ 1 Na požiadanie Na požiadanie
ZZ 1 Na požiadanie Na požiadanie
napájacie napätie 12V, 50Hz
príkon 8 VA
prijímané mince 1, 2, 5, 10 Sk; 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 €, iné mince na objednávku
nastaviteľný kurz Sk/€ 1–50 Sk/€
nastaviteľná cena žetónu 1–50 Sk/žetón
počet žetónov v zásobníku 70 ks
doporučený napájací zdroj ZAC 1/20, ZAC 1/36L, ZAC 1/50
  • Pripravený otvor v stene 400 x 550 mm, hrúbka steny 250 – 600 mm.
  • Pripravený prívod napájacieho napätia zo zdroja ZAC.

Manual

Montážne návody